REGRESING®

 

home
Bogusław Kałuski o sobie:

Urodziłem się w r. 1958, jestem żonaty, mam 2 dzieci (ur. 1982 oraz 2007).
Jestem tłumaczem, poza tym jestem aktywny jako filozof i astrolog.
Jestem zdania, że wiedza, aby ujawnić swą wartości, powinna być w ruchu.
Gdy myśli zamieniane są w pasje i czyny, to mamy znakomitą okazję, aby świadomie dawać materialny wyraz duchowym celom, dla których znaleźliśmy się na Ziemi.
Towarzysząca temu refleksja daje sposobność do korekt i ulepszeń.

Na dobra sprawę robimy to już teraz, choć czasem niestety w pośpiechu, mechanicznie, jak kto umie, każdym swoim krokiem, spontanicznie.
Czynimy to w życiu rodzinnym - jako rodzice i dzieci.
W naszych szkołach - jako uczniowie i nauczyciele.
W naszych pracach - jako kierujący, wynalazcy i wykonawcy.
W naszej codzienności - jako opiekunowie i jako słudzy, jako leczący i leczeni.
W naszym życiu społecznym - jako partnerzy w związkach, jako udziałowcy w spółkach i jako członkowie grup osób o podobnych światopoglądach.
W naszym życiu psychicznym i duchowym - jako istoty usuwające przeszkody do szczęścia i oświecenia, jako doradzający i jako przychodzący po radę.
W naszym życiu przez (różne?) życia - jako istoty religijne i duchowe.

Pisanie, czytanie, spotkania – są to okazje aby wzajemnie korzystać z doświadczenia, wiedzy, narzędzi, dzieląc się i biorąc.
Ja też szlifuję siebie i pokazuję, jak to z tym różnie bywa.
Działania w parach czy grupach są łączeniem sił dla łatwiejszego osiągania celów.

10.12.2005

P.S. Zobacz moje zdjęcie

Kontakt